DET ÄR VI SOM ÄR NOTERNA - EN IMPROVISATIONSWORKSHOP


En konsert och workshop som handlar om improviserad musik och syftar till att visa hur man på ett lekfullt sätt kan hitta fram till olika sätt att spela på som inte kräver att man behöver studera ett visst instrument i flera år innan man kan skapa egen musik. Det handlar om att lära sig att lyssna. Lyssna på vad man själv gör och vad som händer med de som sitter i samma rum. Med det unika material som vi skapat kan vi erbjuda workshops för alla åldrar, från förskoleklasser och uppåt till  högre musikutbildningar. 


KONSERT OCH WORKSHOP


Vi sätter oss tillsammans i en cirkel för att leka fram olika sätt att improvisera på. Det handlar om att vara öppen för impulser och använda sitt eget lyssnande för att delta i övningarna. De olika övningarna anpassas direkt efter ålder på deltagarna, är det mindre barn gör vi en enkel introduktion för att sedan leka fram hur ljud kan fungera ihop och hur man kan skapa ljud med hjälp av röst, kropp och olika redskap. De kan så klart också får prova på instrument. Ju äldre deltagarna är och ju mer erfarenhet de har av musik så kan vi anpassa materialet med ett större mått av abstraktion och andra infallsvinklar på hur man spelar tillsammans.

BESÖK I LÅGSTADIET

SÅ HÄR FUNGERAR DET:


Det hela börjar med att trion REKON hälsar välkommen till en konsert som kommer att handla om improviserad musik. De presenterar sig själva och vilka instrument de kommer att använda. De berättar också vad det handlar om att hitta på musiken samtidigt som man spelar, alltså improviserar. Sedan följer en konsert på ca. 25 minuter där REKON visar olika förhållningssätt, t.ex. att improvisera till en stumfilm eller att utgå ifrån en berättelse, kanske en berättelse från någon av workshopdeltagarna. Det kan vara så enkelt som att berätta om en morgon, från att vakna till att komma fram till skolan.

IMG_0543
IMG_0522
IMG_5729
IMG_5681
ERIKSDAL 8
IMG_0527
IMG_1118
IMG_5548 (1)
IMG_0872
IMG_5689
IMG_5545 (1)
IMG_5727
IMG_5677
IMG_1113
IMG_0548
IMG_5541 (1)
REKON ERIKSDAL 2
IMG_5544 (1)
REKON ERIKSDAL 7
REKON ERIKSDAL 6
IMG_5688
IMG_0882
IMG_0878
IMG_0877
IMG_1107
IMG_0543
IMG_0527
IMG_0524
IMG_0524

DIRIGERA EN IMPROVISATION

BESÖK I LULEÅ

KLAPPA DITT NAMN